Zawód dla niezależnych
Fragment wywiadu przeprowadzonego przez red. Szymona Cydzika dla Dziennika Gazeta Prawna, dodatku „Prawnik” Zamiast połączyć siły i czerpać równocześnie z doświadczenia i młodości to, co w nich najlepsze, budujemy podziały Joanna Parafianowicz: Adwokat musi praktykować w taki sposób, by mieć poczucie realizowania społecznej misji i pełnienia ważnej społecznie funkcji, ale także by utrzymać siebie i […]
CZYTAJ DALEJ
Debata kandydatów na Prezesa NRA, Rzeczpospolita
Do debaty „Rzeczpospolitej”: Wybór adwokatury, zaproszeni byli wszyscy kandydaci na nowego prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Po debacie swoje wypowiedzi wycofał mec. Szymański.
CZYTAJ DALEJ
Wywiad | Rp.pl | Joanna Parafianowicz kandydatką na prezesa NRA. „Czas by adwokatura zaczęła stawiać na kobiety”
Głos władz rozbrzmiewa zbyt późno. Chciałabym to zmienić, mówi Joanna Parafianowicz, która ogłasza, że będzie kandydować na prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. „Rzeczpospolita”: Co kobieta-adwokat myśli o wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji? Joanna Parafianowicz: Choć Trybunał Konstytucyjny to sąd prawa, który nie jest władny orzekać kar w indywidualnych sprawach obywateli, to de facto wydał orzeczenie skazujące […]
CZYTAJ DALEJ
Wywiad | Rzeczpospolita |Adwokatura musi być w awangardzie
Tekst stanowi skrócony zapis rozmowy, która ukazała się w internecie. Wojciech Tumidalski: Co kobieta adwokat myśli o wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji? TK wydał orzeczenie skazujące na cierpienie wiele polskich rodzin i uderzył w najsłabszych. Aborcja, niezależnie od naszych indywidualnych przekonań 1 poglądów moralno- etycznych, nie zniknie, a jedynie – za sprawą tego orzeczenia – […]
CZYTAJ DALEJ
Wywiad | Prawo.pl | Syty głodnego nie zrozumie – czas przewietrzyć adwokaturę
Adwokatura zmaga się z wieloma problemami, a obecne władze samorządu reagują na rzeczywistość w niewystarczający sposób, skupiając się choćby na nośnej przed każdymi wyborami samorządowymi – promocji marki, którą adwokaci już i tak w społeczeństwie mają. Muszą się za to zmagać z konkurencją, przesyceniem rynku czy utrudnieniami w sądach – mówi adwokat Joanna Parafianowicz, kandydująca […]
CZYTAJ DALEJ
Adwokatura to nie jest sposób życia dla każdego
Adwokatura to nie jest sposób życia dla każdego, a adwokat to nie jest wyłącznie nazwa zawodu. Gdzie popełniliśmy błąd? Pewien dowcip głosi, że Jasio na pytanie nauczycielki, kim chciałby być w przyszłości, stwierdził, że najchętniej stałby pod budką z piwem z kolegami, bo to samo w sobie jest przyjemne, nie chciałby zarabiać, bo ludzie co […]
CZYTAJ DALEJ
Zmiany mogą mieć kobiecą twarz
Obie płcie muszą mieć w świecie równe prawa. Czas to dostrzec. Przyglądając się deba­cie adwokackiej towarzyszącej kampanii wyborczej do organów samorządu, można odnieść wrażenie, że życiowe, zawodowe, rodzinne i nomenklaturowe problemy kobiet stały się w tym gorącym okresie przedmiotem szczególnej uwagi środowiska. Choć na co dzień poruszanie tych zagadnień więcej osób skłania do parsknięcia śmiechem […]
CZYTAJ DALEJ
Wynagrodzenie nie może być jałmużną
Pod koniec 2019 r. do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła skarga, w której adwokat domaga się stwierdzenia niezgodności z konstytucją przepisów rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielanej z urzędu w zakresie stawki maksymalnej opłaty za czynności adwokackie w sprawach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego (240 zł plus VAT). Zdaniem skarżącego wysokość honorarium […]
CZYTAJ DALEJ
Prawnik, jak szewc, bez butów chodzi
Wiadomo, że adwokaci tak samo jak np. lekarze uczą się całe życie. Jedynie na początku zawodowej drogi niektórym z nas towarzyszy niczym niezmącone przekonanie, że o prawie wiemy wszystko, a droga dojścia do określonego rozwiązania jest nie tylko prosta, ale i łatwa do przewidzenia. Rzeczywistość dość szybko nakazuje zweryfikowanie poglądów i myślę, że nie będzie […]
CZYTAJ DALEJ
Przeminął czas na billboardy
Cztery lata temu przed krajowym zjazdem adwokatury, nawet w grupach dyskusyjnych zwłaszcza na Facebooku, toczyła się ożywiona dyskusja o kandydaturach i w jakim kierunku nasze środowisko zmierza. W tej chwili wydaje się, że adwokaci w ogóle się tym nie interesują. Kończąca się kadencja oddaliła samorząd od adwokatów jeszcze bardziej niż w latach wcześniejszych. Nie czujemy […]
CZYTAJ DALEJ