Różnorodni jak adwokaci?
Debata na temat pluralizmu poglądów w adwokaturze, w której zastanowimy się nad tym, czy adwokaci muszą myśleć tak samo, nie mieć poglądów politycznych i zachowywać neutralność światopoglądową, aby prawidłowo wykonywać zawód. Jak z pewnością da się wywnioskować z bio jednego z gości(!), to nie może być nudna rozmowa! Radosław BASZUK, adwokat, były Wiceprezes Wyższego Sądu […]
CZYTAJ DALEJ
Specjalizacja, niespecjalnie?
Debata na temat tego, czy adwokaci powinni wykonywać tzw. praktykę ogólną, czy zmierzać do specjalizowania się w danej dziedzinie, a jeśli tak – to w jaki sposób miałoby dochodzić do nadawania/korzystania z tytułu „specjalisty”? Spotkanie z udziałem gości:✅ Katarzyny GAJOWNICZEK – PRUSZYŃSKIEJ – adwokata i doktora nauk prawnych, Wicedziekana ORA w Warszawie, Przewodniczącej Zespołu ds. […]
CZYTAJ DALEJ
Dyscyplina (rki), rzecz święta?
Debata na temat jednego z filarów adwokatury, tj. postępowań dyscyplinarnych. Goście:✅ Teresa GARDOCKA, dr habilitowana, profesor Uniwersytetu SWPS, specjalista prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego✅ Paweł GIERAS – 2-krotny Dziekan ORA w Krakowie i RD Izby Adwokackiej w Krakowie✅ Agnieszka HELSZTYŃSKA, adwokat i sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie✅ Wojciech MARCHWICKi – […]
CZYTAJ DALEJ
Adwokatura pracy się nie boi?
Debata na temat umowy o pracę z udziałem:✅ Macieja JOŃCY – prawnika i historyka sztuki, doktora habilitowanego nauk prawnych, profesora nadzwyczajny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, specjalisty w zakresie prawa rzymskiego✅ Jerzego LACHOWICZA – adwokata i Dziekana ORA w Wałbrzychu w latach 2016-2020,✅ Piotra PIESIEWICZA – adwokata, doktora nauk prawnych, adiunkta w Instytucie Prawa […]
CZYTAJ DALEJ
Adwokat jak z reklamy?
Czy zakaz reklamy zachowuje aktualność? Goście:✅ mec. Piotr Piesiewicz – adwokat i dr nauk prawnych, wykładowca i specjalista z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, prawa Internetu, prawa własności przemysłowej i prawa prasowego✅ mec. Agata Rewerska – członkini ORA w Warszawie, założycielka Ad Exemplum Szkoły Prawa Procesowego✅ mec. Kinga Dagmara Siadlak – adwokat […]
CZYTAJ DALEJ
Jak przejąć władzę w Adwokaturze?
Co adwokaci muszą zrobić, aby mieć wpływ na skład adwokackich władz na poziomie izbowym i naczelnym? Jak wspierać naszych kandydatów, aby to miało sens? Czy kandydaci powinni prowadzić merytoryczną kampanię? Goście:✅ Marcjanna Dębska – Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie✅ Agnieszka Helsztyńska – Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie✅ Agata Rewerska, […]
CZYTAJ DALEJ
Adwokatura jest także kobietą?
Czy rzeczywiście adwokatura jest także kobietą, czy nadal jest to jedynie ładnie brzmiące hasło. Goście:✅ adw. Katarzyna Frankiewicz-Burda z Krakowa, przewodnicząca Koła Kobiet przy ORA w Krakowie i członkini Okręgowej Rady Adwokackiej✅ prof. Maciej Jońca z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego✅ adw. Krystian Legierski – warszawski adwokat✅ adw. Justyna Mazur – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy✅ […]
CZYTAJ DALEJ
Czy Adwokatura wpływa na kształtowanie prawa?
Czy Adwokatura ma wpływ na kształtowanie prawa, czy jej kompetencje w tym zakresie wpisane w art. 1 ust. 1 Prawa o adwokaturze, to jedynie pobożne życzenie? Debatowali:✅ Sylwia Gregorczyk-Abram – adwokatka i jedna z twarzy inicjatywy Wolne Sądy✅ Małgorzata Krzyżowska – poznańska adwokatka i członkini Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej✅ dr Michał Synoradzki – adwokat […]
CZYTAJ DALEJ
Razem/osobno?
Debata na temat postulatu połączenia samorządów zawodowych z udziałem adwokatów, aplikanta adwokackiego i radców prawnych: ✅ ANNY KĄTNIK-MANIA, adwokata praktykującego w Słupsku, Wiceprezeska i współzałożycielki Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”, członka Zespołu ds. Prawa Karnego Sędziów Sądów Polskich „IUSTITIA” ✅ KRZYSZTOFA KRUPY, prawnika w oczekiwaniu na wpis na listę aplikantów adwokackich w ORA we Wrocławiu (ig: […]
CZYTAJ DALEJ