Debata na temat pluralizmu poglądów w adwokaturze, w której zastanowimy się nad tym, czy adwokaci muszą myśleć tak samo, nie mieć poglądów politycznych i zachowywać neutralność światopoglądową, aby prawidłowo wykonywać zawód. Jak z pewnością da się wywnioskować z bio jednego z gości(!), to nie może być nudna rozmowa!

✅ Radosław BASZUK, adwokat, były Wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, wieloletni sędzia SD Izby Adwokackiej w Warszawie, uczestnik ruchu Obywatele RP
✅ Monika BRZOZOWSKA-PASIEKA, doktor nauk prawnych, autorka książek i publikacji na temat prawa prasowego i dostępu do informacji publicznej, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie informacji publicznej
✅ Maciej BURDA, urodzony w 1975 r., jak spuszczał wodę, to się śmiał
✅ Paweł GIERAS – adwokat, dwukrotny RD Izby Adwokackiej w Krakowie i także dwukrotny Dziekan ORA w Krakowie
✅ Paulina KIESZKOWSKA-KNAPIK – adwokatka uznawana za eksperta w dziedzinie prawa farmaceutycznego, zaangażowana w inicjatywę Wolne Sądy
✅ Jerzy KWAŚNIEWSKI – warszawski adwokat, współtwórca i Prezes Zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
✅ Olga Maria PIASKOWSKA – adwokat, doktor nauk prawnych, starszy asystent sędziego w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, adiunkt w Instytucie Prawa Uniwersytetu SWPS, Centrum Dydaktyki i Rozwoju
✅ Agata REWERSKA – adwokatka, członkini ORA w Warszawie, założycielka Ad Exemplum – Szkoła Prawa Procesowego mec. Agaty Rewerskiej,
✅ Łukasz WYDRA – warszawski adwokat, doktorant na Uniwersytecie Jagiellońskim
✅ Agnieszka ZEMKE-GÓRECKA – adwokat, Dziekan ORA w Białymstoku, Prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA