W wymiarze medialnym nie istnieją „sprawy jednej Izby”, lecz wyłącznie „sprawy Adwokatury” i choć niewątpliwie konieczne jest wzmacnianie działań komunikacyjnych na poziomie poszczególnych Izb przez właściwe komórki ORA, to w przeważającej mierze wszelkie doniesienia medialne (zarówno o charakterze pozytywnym jak i negatywnym) budują opinię o całym środowisku adwokackim.

Z tego też względu, jeśli do mediów trafia informacja np. o „aferze łódzkich adwokatów ze zwolnieniami lekarskimi”, to przeciętny odbiorca treści medialnych będzie chętniej przyporządkowywał nieuczciwość w zdobywaniu zaświadczeń lekarskich – ogółowi adwokatów, niźli ograniczał się w tym zakresie wyłącznie do adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi. Dla przeciwwagi – o ile akcję Moja Konstytucja zainicjował adwokat warszawski – pozytywny przekaz medialny nie ograniczy się z pewnością wyłącznie do stolicy, lecz przeciwnie – obejmie całe środowisko.

Promocja marki „adwokat” to zobowiązanie spoczywające na wszystkich organach samorządu oraz jego członkach. Powinna być ukierunkowana zarówno na podnoszenie świadomości korzyści związanych z powierzeniem sprawy do prowadzenia adwokatowi (przy czym istotne jest, aby słowo „adwokat” było zarazem synonimem pojęć: profesjonalny, kompetentny, zaangażowany, odważny) jak i tworzone ad hoc pod przewodnictwem koordynatorów akcje pomocy prawnej pro bono dla zainteresowanych adwokatów, listy publikowane na stronie adwoakatura.pl. Istotne wydaje się jednak, obok wspierania wszelkich form promocji, korzystanie także z nowych, nieznanych wcześniej samorządowi narzędzi, takich jak np. sponsorowane kampanie wizerunkowe w obszarze szeroko rozumianej kultury i z wykorzystaniem mediów społecznościowych i najpopularniejszych trendów w komunikacji (np. influencer marketingu, video marketingu, tym bardziej, że jak wynika z badań Forbes, 90% klientów twierdzi, że wideo pomaga im podejmować decyzje o zakupie produktu lub usługi, a 64% klientów twierdzi, że oglądanie filmu wideo zwiększa ich szanse na zakup).

Opracowanie kampanii wizerunkowych adwokatury ponad wszelką wątpliwość należy powierzyć uznanemu na rynku i wyłonionego w drodze konkursu – profesjonalnemu podmiotowi poprzedzając działania w tym obszarze przeprowadzeniem stosownych badań. Innych, jednakże niż dotychczas – nie skierowanych do adwokatów i zmierzających do ustalenia jakiej formy promocji ich zdaniem samorząd potrzebuje, lecz ukierunkowanych na zbadanie potrzeb odbiorców usług prawnych.