Należy zwiększyć udział przedstawicieli Adwokatury w telewizyjnych programach publicystycznych i interwencyjnych oraz w prasie (nie tylko branżowej jak np. Rzeczpospolita lub DGP, ale także w prasie popularnej, której poczytność nakazuje wręcz, aby adwokaci się w nich – adekwatnie do powagi zawodu – wypowiadali).

Stanem idealnym byłoby wypracowanie takiego modelu współpracy z mediami, w którym w przypadku konieczności skomentowania zjawiska prawnego lub wyjaśnienia problemu, wydawcy dysponowaliby kontaktem do rzecznika prasowego i za jego pośrednictwem (dzięki wsparciu Zespołu prowadzącemu listę tzw. medialnych ekspertów z poszczególnych dziedzin prawa), możliwe byłoby szybkie wskazanie konkretnej osoby skłonnej do wypowiedzenia się w mediach.

Z praktyki wynika, że wydawcy dysponują swoją, dosyć krótką, listą nazwisk adwokatów najchętniej zapraszanych do TV lub radia. Nie dlatego, że ich preferują, lecz z tego względu, iż z uwagi na realia w jakich media funkcjonują (konieczność szybkiej reakcji) w ogromnej liczbie członków palestry trudno szukać osób anonimowych.

Twarzą Adwokatury powinien być jej Prezes, jednakże nie należy od niego wymagać, aby wypowiadał się w mediach w każdej sprawie oraz nadawał komunikaty prasowe.