Zarówno społeczeństwo, ale także społeczność adwokatów oczekuje od pionu dyscyplinarnego nie tylko zgodności z prawem podejmowanych przezeń rozstrzygnięć, ale nadto jawności i transparentności w zakresie treści orzeczeń. Obawiam się, że bez wyraźnego kroku w tym kierunku, adwokatura nie odzyska zaufania społecznego.

Aby temu sprostać dostrzegam potrzebę:

Jawne wokandy
Wokandy rozpoznawanych spraw na wzór wokand w sądach karnych publikowanych w formie papierowej w siedzibie danego sądu oraz na stronie internetowej sądów izbowych i na stronie NRA
Komunikowanie rozstrzygnięć
Publikowanie krótkich komunikatów informujących o podjętych rozstrzygnięciach (na wzór informacji zamieszczanych na stronie SN lub TK).
Zbiory prawomocnych orzeczeń SD (zanonimizowane)
Postępowania dyscyplinarne poza Izbą adwokata, którego sprawa dotyczy
Rzecznik prasowy
powołanie w każdej Izbie rzecznika prasowego pionu dyscyplinarnego odpowiedzialnego za zrozumiałe komunikowanie publice istoty postępowania dyscyplinarnego, wydawanych rozstrzygnięć