Debata na temat jednego z filarów adwokatury, tj. postępowań dyscyplinarnych. Goście:
✅ Teresa GARDOCKA, dr habilitowana, profesor Uniwersytetu SWPS, specjalista prawa i postępowania karnego oraz prawa karnego międzynarodowego
✅ Paweł GIERAS – 2-krotny Dziekan ORA w Krakowie i RD Izby Adwokackiej w Krakowie
✅ Agnieszka HELSZTYŃSKA, adwokat i sędzia Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie
✅ Wojciech MARCHWICKi – adwokat, doktor nauk prawnych, sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury
✅ Anna MIKA-KOPEĆ, adwokat, zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie
✅ Agata REWERSKA, adwokat, członkini ORA w Warszawie i założycielka Szkoły Prawa Procesowego Agaty Rewerskiej
✅ Andrzej ZWARA, adwokat, 2-krotny Prezes NRA, Prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury