Zespół, działający pod przewodnictwem rzecznika prasowego byłby odpowiedzialny za szczegółowe opracowanie i wdrożenie poszczególnych elementów koncepcji. Skuteczność Zespołu zależałaby m.in. od wszechstronnej znajomości zadań i problemów NRA, bezpośredniego dostępu do informacji, możliwości podejmowania decyzji i szybkiego reagowania. Z tego względu rzecznik prasowy stojący na czele Zespołu powinien zajmować wysoką pozycję w hierarchii „urzędniczej”. Członkowie Zespołu nie powinni ograniczać swoich aktywności, wyłącznie do monitoringu mediów, bowiem może to negatywnie wpływać na planowanie i skuteczność działań komunikacyjnych.

Struktura Zespołu – model odrębności funkcji i jedności zadań:

 • rzecznik prasowy – odpowiedzialny za organizację pracy Zespołu oraz dbający o sprawny przepływ informacji w ramach NRA (z uwzględnieniem pionu dyscyplinarnego, WKR, komisji), pomiędzy NRA i poszczególnymi Izbami Adwokackimi oraz nadający komunikaty zewnętrzne,
 • redaktor treści internetowych,
 • osoba odpowiedzialna za gromadzenie informacji napływających z poszczególnych Izb Adwokackich (zasadne wydaje się utworzenie funkcji rzecznika prasowego – w ramach każdej ORA),
 • osoba odpowiedzialna za redagowanie i dystrybucję materiałów prasowych,
 • stanowisko ds. analiz i raportów (monitoring),
 • produkcja i promocja (ulotki, foldery, materiały informacyjne itd.).

Przykładowe zadania Zespołu:

 • dokonanie szczegółowej analizy SWOT [1] dla działań komunikacyjnych,
 • organizowanie badań opinii,
 • audyt wizerunku medialnego NRA i Adwokatury,
 • audyt komunikacji wewnętrznej w ramach NRA oraz pomiędzy NRA a poszczególnymi ORA,

a ponadto inicjowanie i podtrzymywanie relacji z:

 • mediami,
 • otoczeniem wewnętrznym (pracownikami biura NRA oraz poszczególnymi ORA),
 • otoczeniem zewnętrznym, do którego wbrew pozorom zaliczyć można także samych adwokatów.