W pierwszej kolejności wskazać wypada, że każda ORA powinna powołać rzecznika prasowego. Dotychczas tego rodzaju funkcja jest jedynie w kilku Radach. Rzecznicy prasowi poszczególnych ORA powinni być w stałym kontakcie z rzecznikiem NRA, którego zadaniem jest m.in. dbanie o to, aby publikować aktualne informacje o sprawach lokalnych (aktywności jej członków, inicjatywach, uroczystościach, ale i – problemach – w szczególności w kontekście wspomnianej wcześniej potrzeby przygotowania się na ewentualny kryzys).

Rzecznicy prasowi powinni być aktywni lokalnie, uczestnicząc w przepływie informacji w ramach danej ORA. Wszystkie informacje winny być zaś przekazywane do rzecznika prasowego NRA.

Rzecznik prasowy NRA winien wysyłać do mediów regularne komunikaty prasowe o stonowanej treści, zawierające informacje (bez dodatkowych treści lub komentarzy) dotyczące aktywności NRA i poszczególnych Izb Adwokackich.

Model współpracy pomiędzy NRA i jej rzecznikiem prasowym oraz między rzecznikiem prasowym NRA i poszczególnymi ORA

W pierwszej kolejności wskazać wypada, że każda ORA powinna powołać rzecznika prasowego. Dotychczas tego rodzaju funkcja jest jedynie w kilku Radach.

Rzecznicy prasowi poszczególnych ORA powinni być w stałym kontakcie z rzecznikiem NRA, którego zadaniem jest m.in. dbanie o to, aby publikować aktualne informacje o sprawach lokalnych (aktywności jej członków, inicjatywach, uroczystościach, ale i – problemach – w szczególności w kontekście potrzeby przygotowania się na ewentualny kryzys).