Dotychczas ewidentnie nie funkcjonuje zasada nakazująca wykupywanie i utrzymywanie domen internetowych o adresach podobnych lub zbliżonych do tematyki adwokackiej, podczas gdy w większości światowych instytucji tego typu wszelkie domeny podobne są w wyłącznej ich dyspozycji. Proces ich rejestracji służy zwiększeniu bezpieczeństwa publikowanych treści w ten sposób, że uniemożliwia się osobom/podmiotom nieprzychylnym tworzenie treści wprowadzających w błąd odbiorcę lub szkodzących wizerunkowi danej instytucji. Wyklucza to także ewentualną konieczność odkupywania domen za niebagatelne kwoty.[2]

Strony Okręgowych Rad Adwokackich

Strony internetowe poszczególnych ORA zasadniczo się między sobą różnią i nie pozwalają na to, aby w sposób przewidywalny i pewny po nich nawigować. Trudność sprawia odnalezienie informacji o składzie ORA, o adwokatach w danej Izbie. Wydaje się, że należy rozważyć wspólną szatę graficzną dla wszystkich Izb.