Tworzenie kompleksowej i trafnej analizy wymaga dokładnego zbadania prowadzonych działań. Warto odpowiedzieć na kilka pytań, które pomogą przy diagnozie obecnego i docelowego modelu komunikacji. Odpowiedzi na pytania będę konstruowane z uwzględnieniem najpopularniejszych kanałów social media w Polsce.

Adwokatura, choć posiada konto na youtube, to nie publikuje w nim wielu treści. Rozważenia wymaga uruchomienie własnego kanału informacyjnego zawierającego krótkie – cotygodniowe – informacje o tym, co w danym czasie wydarzyło się w Adwokaturze.

 Facebook  Twitter  Instagram
Rodzaj odbiorcynajszerszy przegląd społeczny i wiekowydziennikarze i politycy (stosunkowo niewielu adwokatów) Na tt konta posiada m.in. KIRP, MS, inne podmiotyludzie młodzi i w tzw. średnim wieku, wykształceni, na ogół z większych ośrodków miejskich, dominują kobiety, aktywnymi użytkownikami są osoby w młodszych przedziałach wiekowych
Czy komunikacja jest prowadzona regularnie?  Wpisy na fanpage NRA dodawane co kilka dni (co musi istotnie wpływać na zasięgi postów, tj. docieranie do szerszego grona odbiorców). Łatwo zauważyć, że publikacje następują w typowych godzinach pracy (przysłowiowa 9-17), podczas gdy nie są to optymalne godziny publikacji dla tego kanału.brak18 postów przez 5 lat, dodawanych bardzo nieregularnie, do 15 października 2016 r. włącznie – a po tej dacie zaniechanie dalszych publikacji, 400 obserwatorów, dodatkowo profil jest utworzony nie dla instytucji lecz osoby fizycznej. Dla porównania Ministerstwo Sprawiedliwości – 359 postów w ciągu 5 lat i 2924 obserwatorów. Liczba postów przekłada się wprost na liczbę obserwatorów.
Czy nazwy profili są spójne?  „Naczelna Rada Adwokacka”brak„Adwokatura Polska”
Czy treści są atrakcyjne dla określonej grupy docelowej?  Posty są dodawane w sposób zdradzający, że osoba, która to robi nie posiada wiedzy o tym, co zrobić, aby treść mogła zainteresować. Nie wie także najpewniej czy odbiorcami strony są adwokaci, dziennikarze czy potencjalni klienci adwokatów. Brakuje zdjęć do postów (które najbardziej przykuwają uwagę), lub dodawane są zdjęcia przypadkowe. Posty są dodatkowo edytowane po publikacji (często na skutek błędów wskazywanych przez czytelników!), co zmniejsza ich zasięg. Nadto, można odnieść wrażenie, że odpowiedzi na komentarze czytelników (o ile w ogóle są) dodawane są przez automat, a nie – człowieka. Zwrócić uwagę należy także, że linki do artykułów, po ich dodaniu, nie są usuwane z treści wpisu, co zmniejsza ich atrakcyjność i sprawia wrażenie braku profesjonalizmu.brakMożna odnieść wrażenie, że kanał jest martwy, awszystkie posty są do siebie podobne, brakuje urozmaicenia. Nadto, NRA nie jest aktywna na profilach innych użytkowników, przez co nie podejmuje działań pozwalających na popularyzowanie wiedzy o Adwokaturze (w SM konieczne jest wchodzenie w dialog – komentarz u innego użytkownika przyciąga innych odbiorców – do naszego profilu).
Czy odbiorcy reagują na publikowany content?  Tak, ale bardzo mizernie. Jest minimalna liczba komentarzy, udostępnień, na ogół pojawiają się tzw. lajki, ale w porównaniu np. z Pokojem Adwokackim nie ma ich prawie wcale.brakNa wszystkie dodane posty – opublikowano 1 komentarz, można zatem śmiało stwierdzić, że odbiorcy nie reagują na content.
Czy liczba fanów regularnie wzrasta?  bardzo niski przyrostbraknie
Czy prowadzony jest dialog z odbiorcami? Czy administrator komentuje wpisy?  Tylko w przypadku zwracania przez czytelników uwagi na błędy (np. w nazwisku prezes Budzanowskiej).brakNe ma takiej potrzeby, bo odbiorcy nie reagują na posty.
Strona graficznaBardzo niska rozdzielczość zdjęcia profilowego, nieatrakcyjna szata, zdjęcie w tle – pochodzące z zakończonej kilka miesięcy temu akcji marketingowej.brakZdjęcie profilowe nie pozwalające na odczytanie jakiegokolwiek słowa.
Aktualność treściZnikoma, podawane są niemal wyłącznie treści dotyczące aktywności NRA, a nie – całej Adwokatury.brakJednostajne fotografie, na ogół bez opisania okoliczności, w jakich zostały zrobione – np. brak opisu zdjęcia ze spotkania przedstawicieli NRA z prezydentem – odbiorca nie wie, co ogląda.

SWOT – aktywność NRA w mediach społecznościowych

Szanse

systematyczne wpisy budujące więź między nadawcą i odbiorcą (wyczekiwanie, śledzenie),nowa – atrakcyjna oprawa graficzna (zmiana zdjęcia profilowego i zdjęcia w tle, możliwość częstszego zmieniania zdjęcia w tle tak, aby zwracało ono uwagę na szczególnie istotne tematy lub okoliczności, np. z okazji Europejskiego Dnia Prawnika lub Krajowego Zjazdu Adwokatury (aktualnie mamy zaś od kwietnia to samo tło prezentujące plakat zakończonej kampanii marketingowej).szybka reakcja na wpisy użytkowników (aktualnie – większość pozostaje bez odpowiedzi, a w tych przypadkach, w których jest komentarz jest on zupełnie bezduszny, jakby dodawany przez automat a nie człowieka, przywodzi skojarzenie z call center – dziękujemy za uwagi, prosimy o kontakt),dialog z odbiorcą – żywy i nie uzależniony od godzin urzędowania biura – większość internautów uaktywnia się w zgoła odmiennych porach.

Zagrożenia

Dotychczasowa nieprzychylna Adwokaturze aura medialna (związana z tzw. aferami)

Mocne strony

  • możliwość zwiększenia udziału treści typu own content – choćby poprzez publikowanie linków do wszystkich wpisów na stronie adwokatura.pl (aktualnie tak się nie dzieje, linki dotyczą tylko niektórych postów),
  • budowa relacji z użytkownikami,wzbudzanie zainteresowania wydarzeniami organizowanymi przez Adwokaturę,
  • edukacja poprzez wpisy,
  • społeczność profilu zainteresowana jego tematyką.

Słabe strony:

  • brak twittera (o wiele istotniejszego, jeśli chodzi o relacje z mediami niż instagram),
  • niespójne nazewnictwo profili (Naczelna Rada Adwokacka na fb, Adwokatura Polska na instagramie),
  • brak spójnej oprawy graficznej,brak regularności wpisów (sprawa pierwszorzędna w mediach społecznościowych),
  • wpisy na fb nie zachęcające do lektury zalinkowanych materiałów,niemal zerowe zaangażowanie tzw. fanów,
  • skłonność do zestawiania ze sobą wzajemnie wykluczających się treści, np. podanie informacji o wspólnej konferencji Prezesa NRA i Koalicji Obywatelskiej oraz publikacja felietonu o neutralności politycznej adwokatury.