Czy Adwokatura ma wpływ na kształtowanie prawa, czy jej kompetencje w tym zakresie wpisane w art. 1 ust. 1 Prawa o adwokaturze, to jedynie pobożne życzenie? Debatowali:
✅ Sylwia Gregorczyk-Abram – adwokatka i jedna z twarzy inicjatywy Wolne Sądy
✅ Małgorzata Krzyżowska – poznańska adwokatka i członkini Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej
✅ dr Michał Synoradzki – adwokat i członek Naczelnej Rady Adwokackiej obecnej kadencji
✅ Andrzej Zwara – adwokat i Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 2010-2013