Czy rzeczywiście adwokatura jest także kobietą, czy nadal jest to jedynie ładnie brzmiące hasło. Goście:
✅ adw. Katarzyna Frankiewicz-Burda z Krakowa, przewodnicząca Koła Kobiet przy ORA w Krakowie i członkini Okręgowej Rady Adwokackiej
✅ prof. Maciej Jońca z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
✅ adw. Krystian Legierski – warszawski adwokat
✅ adw. Justyna Mazur – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy
✅ adw. Agata Rewerska – członkini ORA w Warszawie i założycielka Szkoły Prawa Procesowego
✅ adw. Monika Sokołowska z Izby Lubelskiej, sędzia Sądu Dyscyplinarnego, przewodnicząca Komisji ds. Integracji Samorządowej „Kolektyw Koleżeński” przy ORA Lublin, członkini Zespołu ds. Kobiet przy NRA, uhonorowana pierwszym wyróżnieniem w Konkursie Kobiety Adwokatury 2018
✅adw. Andrzej Zwara – prezes NRA dwóch kadencji i Prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury